Treci la conținut Treci la subsol

16 august

16 august, 2023

Miercuri, 16 august 2023, Judecători 15:1-20 – Pagubele făcute filistenilor

 

Nonconformismul lui Samson s-a manifestat și în statutul său de nazireu. A mâncat miere din trupul unui leu mort, unde își găsise locul un roi de albine, atingându-se în felul acesta de un trup mort (Numeri 6:2-6).

 

După căsătorie, Samson nu a locuit împreună cu soția lui, ci s-a întors în casa părintească la Torea (v. 19). Pentru a evita rușinea ,,anulării căsătoriei”, părinții au dat-o pe soția lui Samson să devina soția cavalerului de onoare a lui Samson (v. 2). Având intenția să se răzbune pe filisteni, Samson a incendiat holdele acestora, dând foc la 300 de vulpi care au răspândit flăcările. Când filistenii au aflat cine le-a distrus recoltele, au incendiat casa familiei soției lui din Timna, omorând-o pe ea și pe tatăl ei.

 

Fiind supărat pentru cruzimea faptei lor, Samson i-a bătut pe filisteni, omorând pe mulți dintre ei. Apoi ,,a locuit în crăpătura stâncii Etam” (v. 8). Pentru că filistenii au venit peste evreii din Iuda, aceștia l-au prins pe Samson, l-au legat și l-au predat filistenilor. Folosindu-și puterea supranaturală, Samson a rupt funiile cu care era legat și cu o falcă de măgar a omorât 1000 de filisteni.

 

A venit vremea să ne rugam și să Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru protecția pe care a oferit-o poporului Său în toate vremurile și în toate situațiile prin care a trecut – protecție pentru ei atunci și acolo și protecție pentru noi aici și acum. Samson a fost un om imprevizibil, motivat de emoții, acțiunile sale fiind deseori haotice. Noi vom cere Domnului în rugăciune discernământul de a trăi în echilibru, fără ieșiri în decor.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

Wednesday, August 16, 2023: Judges 15:1-20 – Damage to the Philistines

 

Samson's nonconformity was also manifested in his Nazirite status. He ate honey from the carcass of a dead lion where a swarm of bees had made their home, thereby touching a dead body (Numbers 6:2-6).

 

After the wedding, Samson did not live with his wife, but returned to his parental home in Zorah (v. 19). To avoid the shame of “annulling the marriage,” her parents gave Samson's wife to become the wife of Samson's best man (v. 2). Intending to take revenge on the Philistines, Samson set their crops on fire by putting torches on the tails of 300 foxes, which spread the flames. When the Philistines learned who had destroyed their crops, they burned down the house of his wife's family in Timnah, killing both her and her father.

 

Angry at their cruel act, Samson struck down the Philistines, killing many of them. He then “stayed in a cave of the rock of Etam” (v. 8). Because the Philistines attacked the Jews of Judah, they captured Samson, bound him, and handed him over to the Philistines. Using his supernatural strength, Samson broke the ropes he was tied with and with a donkey's jawbone killed 1,000 Philistines.

 

It is time to pray and thank God for the protection He provided to His people at all times and in every situation they went through—protection for them then and there and protection for us here and now. Samson was an unpredictable man, driven by emotions, his actions often chaotic. We will ask the Lord in prayer for the discernment to live in balance, without deviations.