Treci la conținut Treci la subsol

16 aprilie

16 aprilie, 2023

Duminică, 16 aprilie 2023, Leviticul 14:1-57 – Ceremonia de curățire pentru o persoană vindecată de lepră

 

Dacă o persoană care a fost izolată ca ,,necurată” în afara comunității a fost vindecată, ea va fi reprimită în familie și în comunitate. Reprimirea și ceremonia de curățire se făceau în două etape:

1)      Ceremonia cu cele două păsări din afara taberei și o spălare ceremonială (Leviticul 14:3-7);

2)      Aducerea de jertfe în Cortul Întâlnirii după 8 zile (10-20).

 

Pentru a simboliza curățirea lui, omul vindecat avea obligația să-și spele hainele, să-și radă tot părul și să-și facă baie. Apoi petrecea 7 zile într-o semi-carantină. Ceremonia pentru ispășire începea în ziua a opta, atunci când preotul îl aducea pe cel vindecat înaintea Domnului. Această ceremonie presupunea să aduci patru jertfe: jertfa pentru vină, pentru păcat, pentru arderea de tot și de mâncare. Procesul aducerii acestor jertfe se încheia cu aducerea jertfei de ispășire (v. 10), a arderii de tot (v. 19) și a darului de mâncare (v. 20).

 

Începem ziua aceasta cu o rugăciune prin care Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru vindecare. Vindecarea este un dar de la Dumnezeu, indiferent prin ce metode îngăduie El să o obținem. Apoi continuăm rugăciunea aducând în fața Domnului pe toți oamenii bolnavi.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

 

 

Sunday, April 16, 2023: Leviticus 14:1-57 – Ceremonial Cleansing for a Person Healed of Leprosy

 

If an “unclean” person who had been isolated outside the community was healed, the person would be readmitted to their family and community. Readmission and the cleansing ceremony were performed in two stages:

1)    Ceremony with two birds from outside the camp and a ceremonial washing (Leviticus 14:3-7);

2)    Offering sacrifices in the Tent of Meeting after 8 days (10-20).

 

To symbolize their cleansing, the healed person was required to wash their clothes, shave all their hair, and take a bath. Then they spent 7 days in a semi-quarantine. The ceremony of atonement began on the eighth day when the priest brought the healed person before the Lord. This ceremony involved bringing four sacrifices: a guilt offering, a sin offering, a burnt offering, and a food offering. The process of bringing these offerings ended with the offering of the atonement sacrifice (v.10), the burnt offering (v.19), and the food offering (v.20).

 

We begin today with a prayer thanking God for healing. Healing is a gift from God, regardless of the methods He gives us to gain healing. Then we will continue our prayer by bringing before the Lord all those who are sick.