Treci la conținut Treci la subsol

15 aprilie

15 aprilie, 2023

Sâmbătă, 15 aprilie 2023, Leviticul 13:1-59 – Diagnosticarea și tratarea bolilor de piele

 

Boala Hansen, cunoscută și sub numele de lepră, este o boală contagioasă care apare în urma infecției cu o bacterie baciliferă și se manifestă la nivelul sistemului nervos periferic, tegumentar, respirator și la nivel ochilor. Evoluția leprei este foarte lentă și se întinde pe o perioadă de mai mulți ani.

 

Capitolul de față prezintă etapele prin care preotul trecea cu bolnavul în intenția diagnosticării și tratării bolii:

1)      Preotul încearcă să identifice simptomele preliminare.

2)      Cercetează și re-cercetează.

3)      Preotul diagnostica boala și îl declara necurat pe bolnav.

4)      Bolnavul trebuia să se izoleze social în afara casei și a localității lui, impunându-se o carantină de 7 zile.

 

Preotul nu prescria un tratament și nu îndeplinea funcția de doctor, rolul său fiind de a restricționa social bolnavul. Lepra este tratată în prezent prin administrarea de sulfamide, rifampicină și dofazimină. Tratamentul trebuie să fie urmat vreme îndelungată, între 6 luni și 2 ani, chiar și mai mult în formele evoluate ale bolii.

 

În dimineața aceasta Îi vom mulțumi lui Dumnezeu pentru darul de a fi sănătoși. Apoi vom cere în rugăciune de la Dumnezeu, sănătate și putere.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

Saturday, April 15, 2023: Leviticus 13:1-59 – Diagnosis and Treatment of Skin Diseases

Hansen's disease, also known as leprosy, is a contagious disease caused by a bacillary bacterium infection that affects the peripheral nervous system, skin, respiratory system, and eyes. The progression of leprosy is very slow and can span several years.

 

This chapter presents the stages that a priest went through with a sick person in order to diagnose and treat the disease:

1)    The priest tried to identify the preliminary symptoms.

2)    He investigated and re-investigated.

3)    The priest diagnosed the disease and declared the sick person unclean.

4)    The sick person had to isolate themselves socially outside their home and community, with an imposed quarantine of 7 days.

 

The priest did not prescribe treatment and did not act as a doctor; his role was to socially restrict the sick person. Leprosy is now treated by administering sulfatides, rifampicin, and dapsone. Treatment must be followed for a long time – somewhere between 6 months and 2 years, and even longer in advanced forms of the disease.

 

This morning we will thank God for the gift of being healthy. Then we will pray to God for health and strength.