Treci la conținut Treci la subsol

15 octombrie

15 octombrie, 2023

 

 

Duminică, 15 octombrie 2023, 2 Samuel 18:1-33 – Absalom ucis de Ioab

 

David, având resurse suficiente de hrană și haine, a avut răgaz să-și organizeze armata pe care o împarte în trei corpuri. În fruntea fiecărui corp de armată a pus un general, pe Ioab, pe fratele lui Ioab, Abisai și pe Itai din Gat. Conducătorii armatei nu l-au lăsat pe David să meargă cu ei la război, încercând să-i protejeze viața. David a acceptat, sub condiția să nu-i facă niciun rău lui Absalom în timpul luptei. Confruntarea a avut loc în pădurea lui Efraim, lângă Mahanaim.

 

Absalom, călărind un catâr, s-a prins în crengile unui stejar. Un soldat al lui David l-a găsit agățat de pom, însă, știind dorința regelui, nu i-a făcut niciun rău lui Absalom. Ioab însă l-a omorât pe Absalom cu trei săgeți și apoi l-a îngropat într-o groapă mare și a pus peste el o grămadă mare de pietre.

 

Ahimaat și Cuși au dus lui David vestea morții lui Absalom. David a fost zdrobit când a primit vestea morții fiului său. S-a retras singur în odaia de sus și plângea repetând: ,,Cum n-am murit eu în locul tău!” 

 

Doi dintre fiii lui David, Amnon și Absalom, au avut parte de morți foarte violente, consecințe ale păcatelor lui David (12:10).

 

În față ne stă timpul de rugăciune pe care îl vom începe cu mulțumire. Îi vom mulțumi lui Dumnezeu pentru că ne învață legile Sale și ne hrănește din Cuvântul Său. Apoi, vom cere de la Dumnezeu o inimă bună, un duh statornic și o măsură îndoită de Duh Sfânt.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

Sunday, October 15, 2023: 2 Samuel 18:1-33 – Absalom Killed by Joab

 

David, now having enough food and clothing resources, took the time to organize his army, dividing it into three corps. At the head of each army corps, he placed a general: Joab, Joab's brother Abishai, and Ittai, the Gittite. The army leaders did not allow David to accompany them into battle, trying to protect his life. David agreed, but only under the condition that Absalom would not be harmed during the battle. The confrontation took place in the Forest of Ephraim, near Mahanaim.

 

While riding a mule, Absalom got caught in the branches of an oak tree. One of David's soldiers found him hanging from the tree but, knowing the king's wishes, did no harm to Absalom. However, Joab killed Absalom with three arrows, then buried him in a large pit, and placed a large heap of stones over him.

 

Ahimaaz and a Cushite brought the news of Absalom's death to David. David was devastated upon hearing about the death of his son. He withdrew alone to his upper room, weeping and repeating, “If only I had died instead of you!”

 

Two of David's sons, Amnon and Absalom, met very violent deaths, as consequences of David's sins (12:10).

 

We are now presented with a time of prayer, which we will start with gratitude. We will thank God for teaching us His laws and nourishing us with His Word. Then, we will ask God for a good heart, a steadfast spirit, and a double portion of the Holy Spirit.