Treci la conținut Treci la subsol

14 octombrie

14 octombrie, 2023

 

Sâmbătă, 14 octombrie 2023, 2 Samuel 17:1-29 – Absalom îl urmărește pe David

 

Ahitofel i-a cerut lui Absalom să-i delege autoritatea pentru a-l urmări și a-l ucide pe David.

Absalom a cerut și opinia lui Husai, însă acesta, fiind agent cu rol dublu, l-a sfătuit pe Absalom să evite o incursiune rapidă pentru prinderea lui David. El a sugerat ca Absalom să-și ia timp și să-și construiască o armată puternică pentru a-l putea elimina pe David.

 

Absalom a acceptat sfatul lui Husai. Ahitofel a fost atât de dezamăgit că Absalom a luat sfatul lui Husai, încât s-a sinucis. David a plecat cu oamenii săi la Mahanaim deoarece fusese capitala Israelului pe timpul lui Iș-Boșet. În timp ce se aflau acolo, au primit provizii de hrană, dormit și călătorie de la Sobi, fiul lui Nahas, de la Machir din Lodebar… Toți aceștia erau oameni cărora David le făcuse bine în trecut.

 

Îi vom mulțumi lui Dumnezeu cu toții pentru că în vremea încercării el așază lângă noi oameni care ne ajută și ne susțin. Apoi, ne rugăm Domnului să investim în oameni, să le facem bine tuturor și să-i ajutăm.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Saturday, October 14, 2023: 2 Samuel 17:1-29 – Absalom Pursues David

 

Ahithophel asked Absalom for permission to pursue and kill David. Absalom also sought Husai's opinion. However, Husai, acting as a double agent, advised Absalom against a swift raid to capture David. He suggested that Absalom take his time and gather a formidable army to defeat David.

 

Absalom heeded Husai's advice. Ahithophel was so dismayed that Absalom followed Husai's counsel that he took his own life. David and his men moved to Mahanaim, which had been the capital of Israel during Ish-Bosheth's reign. While there, they received provisions for food, sleep, and travel from Shobi, son of Nahash, and Machir from Lo-debar. All these were individuals whom David had previously shown kindness to.

 

We will all thank God because in times of trial, He places supportive people by our side. Then, we will pray to the Lord to help us invest in people, do good for everyone, and to help them.