Treci la conținut Treci la subsol

13 octombrie

13 octombrie, 2023

Vineri, 13 octombrie 2023, 2 Samuel 16:1-23 – Absalom își consolidează puterea

 

David este forțat să fugă din Ierusalim din cauza răscoalei provocate de Absalom, care dorea să pună mâna pe tron. Această stare de lucruri favorizează reînvierea conflictului dintre dinastia lui David și cea a lui Saul. În timp ce David se retrăgea din Ierusalim, Țiba, slujitorul lui Mefiboșet, nepotul lui Saul, i-a adus provizii de hrană și l-a informat că stăpânul său s-a întors împotriva lui David.

 

Următoarea întâlnire a lui David a fost cu Șimei, o altă rudă a lui Saul. El l-a blestemat pe David, numindu-l ,,om al sângelui” și a aruncat cu pietre. Abisai, viteazul lui David, a cerut permisiunea să-l omoare pe Șimei pe care l-a numit ,,câine mort”, însă David l-a oprit categoric.

 

Absalom a ajuns la Ierusalim și Ahitofel l-a învățat pe Absalom să intre la țiitoarele tatălui său. Haremul era proprietatea exclusivă a regelui, or atingerea femeilor din harem era un semn de mare ofensă pentru rege.

 

Este timpul rugăciunii. Vom mulțumi lui Dumnezeu pentru încercări. Ele ne vor demonstra cine ne sunt prietenii și cine ne sunt dușmanii. Apoi vom cere Domnului să păstreze unitatea familiilor noastre. Este extrem de dureros pentru un tată să fie amenințat și urmărit de fiul său căruia i-a dat viață. Să ne rugăm pentru pacea din casele noastre, pentru calitatea relațiilor, pentru un comportament flexibil și plin de dragoste și răbdare.

 

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Friday, October 13, 2023: 2 Samuel 16:1-23 – Absalom Consolidates His Power

 

David is forced to flee Jerusalem due to the rebellion instigated by Absalom, who sought to seize the throne. This turn of events favors the revival of the conflict between David's dynasty and that of Saul. As David was retreating from Jerusalem, Ziba, the servant of Mephibosheth, Saul's grandson, brought him provisions and informed him that his master had turned against David.

 

David's subsequent encounter was with Shimei, another relative of Saul. Shimei cursed David, labeling him a “man of blood” and threw stones at him. Abishai, one of David's valiant men, requested permission to kill Shimei, whom he referred to as a “dead dog,” but David completely stopped him.

 

Absalom arrived in Jerusalem, and Ahithophel advised Absalom to approach his father's concubines. The harem was exclusively the king's property, and any involvement with the women of the harem was a significant affront to the king.

 

It is time for prayer. We will thank God for the challenges we face. They will reveal who our true friends and enemies are. We will then pray to the Lord to maintain the unity of our families. It's incredibly painful for a father to be threatened and pursued by the son he gave life to. Let us pray for peace in our homes, for the quality of relationships, and for behavior that is flexible, filled with love and patience.