Treci la conținut Treci la subsol

12 octombrie

12 octombrie, 2023

Joi, 12 octombrie 2023, 2 Samuel 15:1-37 – Răscoala lui Absalom și fuga lui David

 

La începutul domniei sale, David a trebuit să fugă de Saul, socrul său. Acum, urma să fugă de Absalom, fiul său. Consecințele adulterului cu Bat-Șeba și uciderea nevinovatului Urie continuau să se arate.

 

Absalom a început să saboteze autoritatea tatălui său, David, punând la îndoială în fața supușilor săi interesul, dedicarea și disponibilitatea regelui. El a dat de înțeles cetățenilor că regele este prea ocupat ca să se mai poată ocupa de problemele lor.

 

Când a ajuns la Hebron, aproximativ 30 de km de Ierusalim, locul unde David își începuse domnia, Absalom a anunțat că o să preia tronul (vers. 10). Vestea despre lovitura de stat a lui Absalom a ajuns la urechile lui David și, pentru a cruța cetatea și familia, regele a ales să plece în Transiordania. A lăsat zece țiitoare pentru paza casei și a plecat, însoțit de 600 de oameni credincioși.

 

Doi dintre preoții principali, Tadoc și Abiatar, au fost trimiși de David la Ierusalim.

David și oamenii săi loiali au trecut prin Valea Chedron și au urcat pe dealul măslinilor. Regele avea capul acoperit cu țărână și picioarele goale, semne evidente ale amărăciunii și disperării. Mai mult, David a aflat că sfetnicul său de încredere, Ahitofel, s-a alăturat lui Absalom și au preluat puterea la Ierusalim.

 

Este timpul rugăciunii și vom mulțumi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Apoi ne vom ruga să avem discernământ și înțelepciune pentru familie, biserică și locul de muncă.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Thursday, October 12, 2023: 2 Samuel 15:1-37 – Absalom's Rebellion and David's Flight

 

At the beginning of his reign, David had to flee from Saul, his father-in-law. Now, he was to flee from Absalom, his son. The consequences of his affair with Bathsheba and the killing of the innocent Uriah continued to manifest themselves

 

Absalom began to undermine his father David's authority, casting doubt in front of his subjects about the king's interest, dedication, and availability. He implied to the citizens that the king was too preoccupied to attend to their concerns.

 

When he reached Hebron, about 30 km from Jerusalem, the place where David had started his reign, Absalom declared he would take the throne (verse 10). News of Absalom's coup reached David's ears and, to spare the city and his family, the king chose to leave for Transjordan. He left ten concubines to watch over his house and left, accompanied by 600 loyal men.

 

Two of the chief priests, Zadok and Abiathar, were sent by David back to Jerusalem. David and his loyal men passed through the Kidron Valley and ascended the Mount of Olives. The king had his head covered with dust and his feet bare, evident signs of bitterness and despair. Moreover, David learned that his trusted advisor, Ahithophel, had joined Absalom, and they had taken power in Jerusalem.

 

It is time for prayer, and we will thank God for everything. Then, we will pray for discernment and wisdom for our family, church, and workplace.