Treci la conținut Treci la subsol

11 octombrie

11 octombrie, 2023

Miercuri, 11 octombrie 2023, 2 Samuel 14:1-33 – Ioab trimite o femeie înțeleaptă din Tecoa la David

 

Ioab, văzând că David suferă din cauza relației fracturate cu Absalom, a alcătuit un plan de împăcare. Ioab a fost întotdeauna mâna dreaptă a împăratului. El a servit drept comandant al armatei și consilier politic al regelui.

 

El a inventat o poveste, convingând o femeie inteligentă din Tecoa să se deghizeze într-o mamă care-și jelea pe unul dintre fiii ei care murise. Femeia din Tecoa a venit la regele David și i-a spus povestea ei care, de fapt, era o poveste imaginară. Ea a legat cu multă pricepere cazul ei ipotetic de cazul real al lui Absalom, cerându-i regelui să-l cheme la Ierusalim și să-i asigure protecție. Absalom s-a întors, însă David nu a vrut să se întâlnească cu el. În felul acesta au trecut doi ani.

 

Absalom, obosit de așteptare, l-a constrâns pe Ioab, punând foc ogorului său de orz pentru a  media întâlnirea sa cu tatăl său, David. Ioab, la rândul său, a inițiat împăcarea dintre tată și fiu, însă acțiunea aceasta a venit prea târziu. Amărăciunea lui Absalom devenise atât de mare, încât a alcătuit în inima lui un plan de răzbunare pe tatăl său, David.

 

Este timpul potrivit să facem o rugăciune și vom căuta fața Domnului, cerând binecuvântarea peste relațiile din familiile noastre. Maturitatea unui om se vede în primul rând în calitatea relațiilor din familie. Apoi, vom cere de la Dumnezeu înțelepciunea de a gestiona tensiunile și conflictele din cadrul familiei restrânse sau extinse. Iubirea, iertarea, mila, bunătatea și blândețea sunt absolut esențiale.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Wednesday, October 11, 2023: 2 Samuel 14:1-33 – Joab Sends a Wise Woman from Tekoa to David

 

Joab, seeing that David was suffering due to his fractured relationship with Absalom, devised a reconciliation plan. Joab had always been the king's right-hand man. He served as the commander of the army and the king's political advisor.

 

He concocted a story, persuading a wise woman from Tekoa to disguise herself as a mourning mother of one of her sons who had died. The woman from Tekoa approached King David and told him her tale which, in fact, was a fabricated story. She skillfully tied her hypothetical case to the real situation of Absalom, asking the king to summon him to Jerusalem and ensure his safety. Absalom returned, but David did not wish to see him. In this manner, two years passed.

 

As he grew tired of waiting, Absalom forced Joab's hand by setting fire to his barley field, facilitating a meeting with his father, David. Joab, in turn, initiated the reconciliation between father and son. However, this act came too late. Absalom's bitterness had grown so vast that he harbored a vengeful plan against his father, David.

 

It is the right time for prayer, and we will seek the Lord's face, asking for blessings over the relationships within our families. A person's maturity is first and foremost evident in the quality of their familial relationships. Next, we will pray to God for the wisdom to manage tensions and conflicts within our immediate or extended family. Love, forgiveness, mercy, kindness, and gentleness are absolutely essential.