Treci la conținut Treci la subsol

15 martie

15 martie, 2023

Miercuri, 15 martie 2023, Exodul 21:1-36 – Drepturi personale

 

Tema primelor 11 versete reglementează statutul sclavilor evrei. Sclavia trebuia limitată la șase ani. Dacă robul dorea să rămână rob pentru totdeauna la stăpânul său, cererea acestuia trebuia validată în fața judecătorilor și stăpânul trebuia să-i găurească urechea ca semn al slujirii de bună voie.

 

Următoarele șase versete tratează uciderea accidentală sau intenționată, abuzul verbal și violența împotriva părinților și răpirea. Versetele cuprinse între 18-27 reglementează infracțiunile civile a căror pedeapsă nu era pedeapsa capitală. Ultimul pasaj al capitolului 21 face referire la rănirea din neglijență.

 

Toate aceste reglementări remarcă dragostea și dreptatea lui Dumnezeu pentru oameni. Dumnezeu Se ridică împotriva manipulării, exploatării, abuzului și nedreptății. Importanța vieții unui om este egală prin creație, nu prin achiziții, posesiuni sau realizări. Acesta este primul pasaj din Scriptură care interzice avortul. Copilul nenăscut este considerat o ființă umană ca și mama lui, iar avortarea acestuia era considerată crimă.

 

Cu recunoștință să mulțumim lui Dumnezeu pentru dreptatea Sa, cerând  puterea de a fi drepți și cinstiți în raport cu fiecare om.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Wednesday, March 15, 2023: Exodus 21:1-36 – Personal Rights

 

The theme of the first 11 verses is the law regarding the Hebrew servants. This type of servitude was to be limited to six years. If the servant wished to remain a servant forever to his master, his request had to be validated by the judges, and the master had to pierce his ear as a sign of his servant’s voluntary service.

 

The next six verses deal with accidental or intentional killing, verbal abuse and violence against parents, and kidnapping. The verses between 18-27 regulate civil offenses whose punishment was not capital punishment. The last passage of chapter 21 refers to injury through negligence.

 

All these laws highlight God’s love and justice for people. God stands against manipulation, exploitation, abuse, and injustice. Every person’s life is equal through creation, not by acquisitions, possessions, or achievements. This is the first passage in Scripture that prohibits abortion. The unborn child is considered a human being like its mother, and abortion was considered a crime.

 

With gratitude, let us thank God for His justice, asking for the strength to be righteous and honest in our relationships with every person.