Treci la conținut Treci la subsol

15 mai

15 mai, 2024

Miercuri, 15 mai 2024, Psalm 18:1-5

Acesta este al patrulea cel mai lung psalm din Biblie. El a fost scris după ce Domnul l-a scăpat pe David de toți dușmanii lui. Din acest motiv, psalmul 18 este o cântare de recunoștință închinată lui Dumnezeu.

David a folosit mai multe metafore pentru a ilustra cum este Dumnezeu și ce a făcut pentru el.

1.     Stâncă. ,,Căci cine este Dumnezeu, afară de Domnul, și cine este o stâncă afară de Dumnezeul nostru”? (vers. 31) Dumnezeu este comparat cu o stâncă de peste 20 de ori în cartea Psalmilor.

2.     Cetățuie,,Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu” (vers. 2). Cetățuia este prin excelență un loc de scăpare.

3.     Scut. ,,El este un scut pentru toți cei ce aleargă la el” (vers. 30). Acesta este un termen militar care asigură protecție.

Regele David încearcă să explice experiențele dramatice prin care a trecut în lupta cu dușmanii săi: ,,Mă înconjuraseră legăturile morții și mă îngroziseră râurile pieirii, mă înfășuraseră legăturile mormântului și mă prinseseră lațurile morții” (vers. 4-5).

El scoate în evidență faptul că s-a rugat și Dumnezeu l-a scăpat: ,,…în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul Meu; din locașul Lui, El mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la El, până la urechile Lui” (vers. 6).

Dumnezeu a intervenit în ajutorul lui David în mod supranatural (vers. 7-16). Dumnezeu a onorat rugăciunea credinciosului său slujitor și l-a scăpat de la moarte. Eliberat de frica prin care a trecut, David Îl laudă pe Dumnezeu pentru protecție și bunătate.

Psalmul de față este cântecul biruinței, este închinarea biruitorului care a fost scăpat de Dumnezeu. În rugăciunea care urmează Îi vom mulțumi Domnului pentru că ne-a scăpat și pe noi ca și pe David. Mâna străpunsă a Mântuitorului a oprit nenorocirea și a trimis binecuvântarea.

,,Trăiască Domnul și binecuvântată să fie Stânca mea! Mărit să fie Dumnezeul mântuirii mele, Dumnezeu, răzbunătorul meu, care îmi supune popoarele și mă izbăvește de vrăjmașii mei” (vers. 46-47).

Pastor Luigi Mițoi

 

 

Wednesday, May 15, 2024 – Psalm 18:1-5

 

This is the fourth longest psalm in the Bible. It was written after the Lord saved David from all his enemies.

 

For this reason, Psalm 18 is a song of gratitude dedicated to God. David used several metaphors to illustrate what God is like and what He has done for him.

1.     Rock: “For who is God besides the Lord? And who is a rock, except our God?” (v. 31). God is compared to a rock over 20 times in the Book of Psalms.

2.     Fortress: “The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer” (v. 2). A fortress is, by definition, a place of refuge.

3.     Shield: “He is a shield for all who take refuge in Him” (v. 30). This is a military term that ensures protection.

 

King David tries to explain the dramatic experiences he went through in the battle with his enemies: “The cords of death entangled me, the torrents of destruction overwhelmed me. The cords of the grave coiled around me, the snares of death confronted me” (v. 4-5).

 

He emphasizes that he prayed, and God saved him: “…in my distress, I called to the Lord; I cried to my God for help. From His temple, He heard my voice; my cry came before Him, into His ears” (v. 6).

 

God intervened to help David supernaturally (v. 7-16). God honored the prayer of His faithful servant and saved him from death. Freed from the fear he experienced, David praises God for His protection and goodness.

 

This psalm is the song of victory; it is the worship of the conqueror who was saved by God. In the prayer that follows, we will thank the Lord for saving us as He saved David. The pierced hand of the Savior stopped the disaster and sent the blessing.

 

The Lord lives! Praise be to my Rock! Exalted be God my Savior! He is the God who avenges me, who subdues nations under me” (v. 46-47).