Treci la conținut Treci la subsol

15 ianuarie

15 ianuarie, 2023

Duminică, 15 ianuarie, Geneza 13:1-18 – Caracterul pașnic al lui Avram

Avram s-a întors bogat din Egipt și s-a așezat între Betel și Ai, locul unde construise primul altar. Construirea altarelor și închinarea înaintea lui Dumnezeu au fost prioritățile esențiale ale marelui patriarh. Apropierea de Dumnezeu l-a ajutat să-și dezvolte caracterul și să poată aplana cu multă înțelepciune și renunțare de sine conflictul care a apărut între muncitorii săi și cei ai nepotului său, Lot. Atunci s-au despărțit, însă măreția caracterului lui Avram a devenit evidentă atunci când a cedat în favoarea lui Lot, oferindu-i oportunitatea să aleagă el primul. Deși avea argumente, drept legal, vârstă înaintată, poziție superioară… totuși, Avram a ales pacea.

De multe ori în viață nu poți avea și pacea, și dreptatea. Lot a ales oportunitățile de business din Sodoma, iar Avram a ales apropierea de Dumnezeu, departe de cetatea păcătoasă a Sodomei. Pe munte avea altarul, locul și închinarea înaintea lui Dumnezeu. În Sodoma nu există nici altare, nici închinători.

Rămas singur, Dumnezeu i-a vorbit lui Avram, reasigurându-l de împlinirea promisiunii făcute. De obicei Dumnezeu vorbește omului atunci când acesta este singur. Avram și-a mutat cortul și tabăra lângă stejarii lui Mamre, care sunt lângă Hebron. Hebronul este unul dintre cele mai vechi orașe din lume, fiind considerat de evrei al doilea oraș sfânt după Ierusalim. Hebronul este așezat la aproximativ 35 de km de Ierusalim și este supranumit ,,Orașul Patriarhilor” deoarece aici, în peștera Mahpela sunt îngropați patriarhii și soțiile lor. Este sugestiv faptul că Avram a fugit de Sodoma și și-a așezat cortul lângă Hebron.

În această dimineață Îi vom mulțumi lui Dumnezeu pentru promisiunile făcute și pentru cele împlinite. De asemenea, vom continua să cerem de la Domnul puterea de a rezolva cu înțelepciune toate conflictele în care suntem implicați.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Sunday, January 15: Genesis 13:1-18 – Abraham’s Peaceful Character

            Abram returned from Egypt a rich man and settled between Bethel and Ai, the place where he had built the first altar. The building of altars and worshipping the Lord were essential priorities of the great patriarch. Drawing near to God helped him develop his character and helped him wisely settle with self-denial the conflict that arose between his own workers and those of his nephew, Lot. At that time, they chose to depart, but the greatness of Abram’s character became evident when he yielded to Lot, giving him the opportunity to choose first. Even though he had arguments – legal rights, older age, a superior position… still, Abram chose peace.

            Many times in life you cannot have both peace and justice. Lot chose the business opportunities in Sodom, and Abram chose to draw nearer to God, far away from the sinful city of Sodom. On the mountain he had the altar, the place where he could worship God. In Sodom there were no altars, and no worshippers.

            Now alone, God spoke to Abram, reassuring him that He would fulfill the promises He had made. God usually speaks to man when he is alone. Abram moved his tent and his camp near the great trees of Mamre, near Hebron. Hebron is one of the oldest cities in the world and is considered by Jewish people the second holiest city after Jerusalem. Hebron is approximately 35 km away from Jerusalem and is nicknamed “The Patriarch City”, because here, in the caves of Machpelah, the patriarchs and their wives are buried. It is significant that Abram ran away from Sodom and settled his tent near Hebron.

            This morning we will thank the Lord for His promises and for those fulfilled. In addition, we will continue to ask the Lord for strength to wisely settle any conflicts we are implicated in.