Treci la conținut Treci la subsol

13 ianuarie

13 ianuarie, 2024

Sâmbătă, 13 ianuarie 2024, 2 Cronici 8:1-18 – Realizările lui Solomon

 

După douăzeci de ani de domnie, Solomon a finalizat Templul și palatul său. El a restaurat cele douăzeci de cetăți pe care Hiram, regele Tirului, i le-a restituit lui Solomon. De asemenea, Solomon a cucerit și a restaurat mai multe cetăți, unele dintre ele devenind centre militare sau depozite de hrană: cetatea Hamatului, aproximativ 500 km de Ierusalim; Baalatul; Palmira, situată la 250 de km de Damasc; Bet-Horonul de Jos și Bet-Horonul de sus, aflate în apropierea Ierusalimlui.

 

Pentru toate aceste ample lucrări de construcție și restaurare, Solomon a adunat oameni de corvoadă dintre neisraelieni: Iebusiți, Hetiți, Amoriți, Heviți. Soldații, supraveghetorii și căpeteniile erau doar israelieni. Existau trei mii opt sute cincizeci de supraveghetori și cinci sute cincizeci de conducători (1 Regi 1:23; 2 Cronici 2:18).

 

Solomon a dezvoltat comerțul pe mare și a adus mult aur în Israel. Cea mai mare realizare a domniei lui Solomon a fost construirea Templului din Ierusalim.

 

Fiecare om trebuie să construiască ceva în viață, să facă ceva unic pentru Dumnezeu. Să ne rugăm pentru o viziune proaspătă și pentru obiective clare, pentru resurse și călăuzire de la Dumnezeu, pentru perseverență și pentru parteneri de nădejde.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Saturday, January 13, 2024: 2 Chronicles 8:1-18 – Solomon's Achievements

 

After twenty years of reign, Solomon completed the Temple and his palace. He restored the twenty cities that Hiram, king of Tyre, had returned to Solomon. Solomon also conquered and restored several cities, some of which became military centers or food depots: the city of Hamath, about 500 km from Jerusalem; Baalath; Palmyra, located 250 km from Damascus; Lower Beth Horon and Upper Beth Horon, near Jerusalem.

 

For all this extensive construction and restoration works, Solomon gathered forced laborers from non-Israelites: Jebusites, Hittites, Amorites, Hivites. The soldiers, overseers, and chiefs were only Israelites. There were three thousand eight hundred fifty overseers and five hundred fifty leaders (1 Kings 1:23; 2 Chronicles 2:18).

 

Solomon developed sea trade and brought much gold into Israel. The greatest achievement of Solomon's reign was the building of the Temple in Jerusalem.

 

Every person should build something in life, do something unique for God. Let us pray for fresh vision and clear goals, for resources and guidance from God, for perseverance, and for reliable partners.