Treci la conținut Treci la subsol

6 ianuarie

6 ianuarie, 2023

Vineri, 6 ianuarie, Geneza 4:1-24 – Prima crimă, primul fratricid
Capitolul 4 a devenit celebru prin faptul că prezintă prima crimă din istorie: Cain îl ucide pe fratele său, Abel. Același Dumnezeu, aceiași părinți, aceeași educație… și totuși Cain devine agresor, iar Abel victimă. În cazul acesta influența temperamentului înnăscut a fost mai puternică decât influența educației dobândite. Cu ușurință indentificăm invidia și ura lui Cain ca motive ale crimei dintre cei doi frați. Invidia și ura sunt reacțiile bolnave ale oamenilor care nu reușesc să fie deasupra celorlalți. Este îngrozitor să constatăm că invidia generată de pierderea concurenței a devenit mai puternică decât dragostea de frate.
De asemenea, se impune să remarcăm faptul că lui Dumnezeu I-a plăcut în primul rând inima lui Abel, și apoi jertfa lui. Tot la fel, lui Dumnezeu nu I-a plăcut mai întâi inima lui Cain, și apoi nu I-a plăcut jertfa lui.
Din această experiență învățăm cel puțin cinci lucruri:
(1) Dumnezeu a fost ofensat de inima păcătoasa a lui Cain și apoi de jertfa adusă de el.
(2) Când Dumnezeu Își găsește plăcerea într-un om, acceptă și jertfa pe care el o aduce.
(3) Cain a greșit crezând că înaintea lui Dumnezeu este mai important ce face omul decât ceea ce este el.
(4) Descoperirea intenției păcătoase din partea lui Dumnezeu nu înseamnă că păcătosul se va răzgândi, renunțând să păcătuiască.
(5) Cel păcătos îl invidiază și îl dușmănește întotdeauna pe cel neprihănit.
Orice păcat are urmări. În cazul lui Cain, urmările au fost dramatice:
a) Blestemul
b) Falimentul profesional
c) Pribeag și fugar – un fugar blestemat și fără rod în viață!
Acestea sunt urmările invidiei și urii. Adam și Eva nu au pierdut doar un fiu, i-au pierdut pe amândoi!
În rugăciunea de astăzi să mulțumim lui Dumnezeu pentru ce ne dă și să-I cerem puterea și umilința de a fugi de competiție, invidie și ură.

Pastor Luigi Mițoi

 

Friday, January 6: Genesis 4:1-24 – The First Crime, The First Fratricide
Chapter four has become famous for presenting the first crime in history; Cain murders his brother Abel. They had the same God, the same parents, the same education, and still Cain becomes the aggressor and Abel the victim. In this case the innate temperamental influence was more powerful than the learned educational influence. We easily identify Cain’s jealousy and hatred as motives for the crime between the two brothers. Envy and hatred are the sick reactions of people who fail to conquer others. It is frightening to realize that the jealousy generated by losing a competition became more important than brotherly love.
It is also necessary to note the fact that God found favor in Abel’s heart and then in his sacrifice. In the same way, God did not like Cain’s heart and then did not like his sacrifice. From this experience we learn at least five things:
(1) God was offended by Cain’s sinful heart and then by the sacrifice he brought.
(2) When God finds favor in the heart of a man, He also accepts the sacrifice he brings.
(3) Cain made the mistake of thinking that it is more important what man does before God than what he is.
(4) When God discovers a man’s sinful intention, this does not mean that the sinner will change his mind and turn away from his sin.
(5) A sinner will always envy and antagonize a righteous person.
Every sin has consequences. In Cain’s case, they were dramatic:
a) The curse
b) Professional failure
c) A wanderer and fugitive – a cursed fugitive living a fruitless life!

These are the results of jealousy and hate. Adam and Eve did not just lose one son, they lost both sons!
In today’s prayer, let us thank God for what He has given us and ask Him for strength and humility to turn away from strife, envy and hate.