Treci la conținut Treci la subsol

12 iunie

12 iunie, 2023

Luni, 12 iunie 2023, Deuteronom 8:1-20 – Adu-ți aminte de ce ți-a făcut Dumnezeu

 

Călătoria prin pustie i-a împins pe evrei într-un stil de viață în care depindeau în totalitate de Dumnezeu. Ajungând în Canaan au găsit abundență materială și în mintea lor a apărut intenția de independență. Pentru a evita acest pericol, Dumnezeu le-a poruncit să-L laude și să se închine înaintea Lui, atribuindu-I toate binecuvântările primite. A nu-L lăuda pe Dumnezeu îi va conduce la uitarea Acestuia. Uitarea de Dumnezeu îi va conduce să se închine înaintea idolilor vremii. Iar închinarea înaintea altor dumnezei va atrage moartea.

 

Fiind dimineață, este timpul potrivit pentru rugăciune. Îi vom mulțumi cu recunoștință Domnului pentru tot binele pe care ni l-a făcut până în prezent. Antidotul pentru a nu-L uita pe Domnul  este să dezvoltăm un sistem de închinare în care să Îl lăudăm pe Dumnezeu și să ne închinăm cu recunoștință și bucurie înaintea Lui.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Monday, June 12, 2023: Deuteronomy 8:1-20 – Remember What God Has Done for You

 

The journey through the wilderness pushed the Jews into a lifestyle where they depended entirely on God. Arriving in Canaan, they found material abundance and the idea of independence sprang up in their minds. To avoid this danger, God commanded them to praise and worship Him, attributing all the blessings they received to Him. Not praising God would lead them to forget Him. Forgetting God would lead them to worship the idols of the time. And worshipping other gods would bring death.

 

Morning is a perfect time for prayer. We will thank the Lord with gratitude for all the good He has done for till now. The antidote to not forgetting the Lord is to develop a system of worship where we praise God and worship with gratitude and joy before Him.