Treci la conținut Treci la subsol

11 iunie

11 iunie, 2024

Marți, 11 iunie 2024, Psalm 45:1-17

Psalmul de față prezintă sărbătoarea de nuntă a unui rege puternic. Cei mai mulți comentatori spun că este vorba despre nunta regelui David, Solomon sau Ezechia. Plecând de la nunta unui rege, fiii lui Core vorbesc despre nunta Regelui Mesia și mireasa Sa, Biserica.

Psalmul este împărțit în două părți:

1. Maiestatea sa, regele (vers. 1-9) este prezentat ca fiind:

a)     ,,cel mai frumos dintre oameni” (vers. 2a)

b)    vorbitor însoțit de har: ,,Harul este turnat pe buzele tale” (vers. 2b)

c)     conducător viteaz: ,,Războinic viteaz, încinge-ți sabia” (vers. 3)

d)    apărător al adevărului, blândeții și neprihănirii” (vers. 4)

e)     rege veșnic: ,,Scaunul tău de domnie este veșnic” (vers. 6)

f)     iubește neprihănirea și urăște răutatea: ,,Tu iubești neprihănirea și urăști răutatea” (vers. 7)

2. Maiestatea sa, regina (vers. 10-17) este descrisă astfel:

a)     renunță la familia de origine: ,,uită pe poporul tău și casa tatălui tău” (vers. 10b)

b)    este admirată și dorită de rege: ,,și atunci împăratul îți va pofti frumusețea” (vers. 11)

c)     este prezentată împăratului în haine speciale: ,,Este adusă înaintea împăratului îmbrăcată în haine cusute la gherghef” (vers. 15)

d)    Copiii lor vor fi domnitori și domnia lor va fi veșnică: ,,Copiii tăi vor lua locul părinţilor tăi; îi vei pune domni în toată ţara. Din neam în neam îţi voi pomeni numele: de aceea în veci de veci te vor lăuda popoarele.” (vers. 15-6-17)

Deși psalmul nu vorbește direct despre Mesia, mulți îl numesc un psalm Mesianic. Întreg psalmul este o laudă la adresa regelui. Aplicația psalmului ne duce cu gândul la gloria și măreția Regelui nostru, Isus Cristos.

În rugăciunea pe care o vom face împreună, să aducem laudă Domnului, să-L pomenim, să ne închinăm și să-L onorăm.

 Pastor Luigi Mițoi

 

 

Tuesday, June 11, 2024, Psalm 45:1-17


This psalm presents the wedding celebration of a powerful king. Most commentators say it refers to the wedding of King David, Solomon, or Hezekiah. With the context of a wedding of a king, the sons of Korah speak about the wedding of King Messiah and His bride, the Church.

 

The psalm is divided into two parts:

 

  1. His Majesty, the King (verses 1-9) is presented as:

a)     the most excellent of men” (verse 2a)

b)    gracious in speech: “and your lips have been anointed with grace” (verse 2b)

c)     a valiant leader: “Mighty one, clothe yourself with splendor and majesty” (verse 3)

d)    a defender of truth, humility, and righteousness: “In your majesty ride forth victoriously in the cause of truth, humility, and justice” (verse 4)

e)     an eternal king: “Your throne, O God, will last for ever and ever” (verse 6)

f)     loving righteousness and hating wickedness: “You love righteousness and hate wickedness” (verse 7)

 

  1. Her Majesty, the Queen (verses 10-17) is described as:

a)     leaving her family of origin: “Forget your people and your father's house” (verse 10b)

b)    admired and desired by the king: “Let the king be enthralled by your beauty” (verse 11)

c)     presented to the king in special attire: “She is led to the king in embroidered garments” (verse 15)

d)    Their children will be rulers and their reign will be eternal: “Your sons will take the place of your fathers; you will make them princes throughout the land. I will perpetuate your memory through all generations; therefore, the nations will praise you for ever and ever.” (verses 16-17)

 

Although the psalm does not speak directly about the Messiah, many call it a Messianic psalm. The entire psalm is a praise to the king. The application of the psalm leads us to think of the glory and majesty of our King, Jesus Christ.

 

In the prayer we will pray together, let us bring praise to the Lord, remember Him, worship Him, and honor Him.