Treci la conținut Treci la subsol

11 ianuarie

11 ianuarie, 2024

Joi, 11 ianuarie, 2024, 2 Cronici 6:1-42 – Binecuvântarea și rugăciunea lui Solomon

 

Solomon a îngenunchiat și s-a rugat binecuvântându-L pe Dumnezeu pentru credincioșia cu care Și-a respectat legământul (v. 12-13). El a menționat că Templul acesta nu-L poate cuprinde pe Dumnezeu care este infinit.

 

Apoi L-a rugat pe Dumnezeu să continue să binecuvânteze poporul și să-l păzească. Solomon s-a rugat ca această Casă să fie un loc al comunicării lui Dumnezeu cu Israel. Cererea ,,Ascultă Doamne” se repetă de cinci ori. Regele s-a rugat și pentru acordarea iertării celui păcătos și a biruinței pentru cei asediați și înfrânți. El nu a uitat să se roage pentru străinii care Îl vor căuta pe Dumnezeu în această Casă.

 

Solomon a încheiat rugăciunea mijlocind pentru Templu (Casa lui Dumnezeu), pentru preoți și pentru popor (preaiubiții lui Dumnezeu) și pentru el (unsul, urmaș al lui David).

 

Vom începe rugăciunea mulțumindu-I Domnului pentru modelul de slujire și responsabilitate al lui Solomon. Vom continua rugăciunea cerându-I Domnului înțelepciunea și puterea de a face lucrarea spirituală cu multă băgare de seamă și cu dorința excelenței.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

 

Thursday, January 11, 2024: 2 Chronicles 6:1-42 – Solomon's Blessing and Prayer

 

Solomon knelt and prayed, blessing God for the faithfulness with which He had kept His covenant (v. 12-13). He mentioned that this Temple could not contain God, who is infinite.

 

Then he asked God to continue to bless and protect the people. Solomon prayed for this House to be a place of God's communication with Israel. The request “Hear, O Lord” is repeated five times. The king also prayed for the granting of forgiveness to the sinner and victory for those besieged and defeated. He did not forget to pray for the foreigners who would seek God in this House.

 

Solomon concluded his prayer by interceding for the Temple (God's House), for the priests, for the people (God's beloved) and for himself (David's anointed successor).

 

We will begin our prayer by thanking the Lord for Solomon's model of service and responsibility. We will continue the prayer by asking the Lord for the wisdom and strength to carry out the spiritual work with great care and a desire for excellence.