Treci la conținut Treci la subsol

10 martie

10 martie, 2023

Vineri, 10 martie 2023, Exodul 16:1-36 – Grija lui Dumnezeu în pustiu

Pustiul Sin se află în regiunea central-vestică a peninsulei Sinai. Din pustia Sur (15:22), israelienii au ajuns în pustia Sin după o lună de zile de călătorie. Dumnezeu i-a hrănit în mod supranatural cu pâine și prepelițe. Poporul primește odihna de Sabat, aceasta fiind prima mențiune despre Sabat în Biblie.

 

Nici armata puternică a lui Faraon, nici aerul fierbinte al deșertului, nici lipsa apei și hranei din pustie nu L-au înfrânt pe Domnul, care a avut resurse pentru cele două milioane de oameni. Călătoria cu Dumnezeu este posibilă în cele mai vitrege condiții de viață. Ca o mărturie a purtării de grijă a lui Dumnezeu, Moise a păstrat un omer (aprox. 2 litri) cu mană, alături de chivotul mărturiei (tablele legii).

 

Această grijă nesfârșită a lui Dumnezeu ne cheamă să-I mulțumim cu recunoștință. De asemenea, vom cere de la Domnul o măsură mare de încredere pentru a avea resursele spirituale necesare.

Pastor Luigi Mițoi

 

Friday, March 10, 2023: Exodus 16:1-36 – God’s Providence in the Desert

The Desert of Sin is located in the central-western region of the Sinai Peninsula. From the Desert of Sur (15:22), the Israelites traveled for a month to reach the Wilderness of Sin. God supernaturally provided them with bread and quail. The people rested on the Sabbath, which is the first mention of the Sabbath in the Bible.

 

Neither Pharaoh’s strong army, nor the hot desert air, nor the lack of water and food in the wilderness defeated the Lord, who had resources for the two million people. Journeying with God is possible even in the most adverse living conditions. As a testimony of God’s care, Moses kept an omer (approximately 2 liters) of manna alongside the Ark of the Covenant (containing the tablets of the law).

 

God’s endless care for us calls us to thank Him with gratitude. Additionally, we will ask the Lord for a large measure of trust to have the necessary spiritual resources.