Treci la conținut Treci la subsol

10 iunie

10 iunie, 2023

Sâmbătă, 10 iunie 2023, Deuteronom 6:1-25 – Porunca de a-L iubi pe Domnul

 

Dumnezeu este complet unic, de aceea trebuie iubit, ascultat și urmat. Toate aceste porunci se încadrau în împlinirea versetului 5: ,,Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul sufletului tău și cu toată puterea ta”. Domnul a promis poporului abundență materială (v. 10-12), doar că tendința omului când îi merge bine este să nu se mai teamă de Dumnezeu. David a comis cel mai grav păcat când s-a aflat în culmea succesului său (2 Sam. 11).

 

Avem parte de o nouă dimineață și ne vom apleca la rugăciune cu intenția să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântarea materială. Continuăm rugăciunea, cerând ajutorul Domnului puterea de înfrânare de la desfrâu. Gestionarea sexualității personale este una dintre cele mai mari biruințe în viața de credință prin faptul că presupune o așezare totală sub autoritatea lui Dumnezeu.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 Saturday, June 10, 2023: Deuteronomy 6:1-25 – The Commandment to Love the Lord

 

God is completely unique, therefore He should be loved, obeyed, and followed. All these commandments fit into fulfilling verse 5: “You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength.” The Lord promised the people material abundance (v. 10-12), but man's tendency when things go well is not to fear God anymore. David committed his gravest sin when he was at the height of his success (2 Sam. 11).

 

We are blessed with a new morning, and we will bow in prayer with the intention of thanking God for material blessings. We continue the prayer, asking the Lord's help to restrain ourselves from indulgence. Managing personal sexuality is one of the greatest victories in the life of faith because it requires complete submission to the authority of God.