Treci la conținut Treci la subsol

1 iunie

1 iunie, 2024

Sâmbătă, 1 iunie 2024, Psalm 35:1-28

 

Ionatan, fiul lui Saul, s-a întâlnit în ascuns cu David și i-a spus că mulți dintre aparenții lui prieteni îi sunt, de fapt, dușmani. Printre aceștia era și Doeg edomitul care-l vorbea pe David de rău în fața regelui, reactivând ura acestuia față de ginerele său.

 

Psalmul de față surprinde reacția lui David față de aceste trădări care divulgă fața ascunsă a trădărilor. La o citire atentă vom identifica trei valențe ale reacției lui David:

1.        David s-a rugat lui Dumnezeu (vers. 1-10). David nu folosește armata, ci Îl roagă pe Dumnezeu să intervină: ,,Apără-mă Tu, Doamne, de potrivnicii mei, luptă Tu cu cei ce se luptă cu mine! Ia pavăza şi scutul şi scoală-Te să-mi ajuţi! Învârte suliţa şi săgeata împotriva prigonitorilor mei! Zi sufletului meu: „Eu sunt mântuirea ta”! (vers. 1-3)

 

,,Drumul să le fie întunecos şi alunecos şi să-i urmărească îngerul Domnului! Căci mi-au întins laţul lor, fără pricină, pe o groapă, pe care au săpat-o fără temei, ca să-mi ia viaţa.” (vers. 7)

 

2.        David se roagă pentru pedepsirea trădătorilor (vers. 11-17): ,,Nişte martori mincinoşi se ridică şi mă întreabă de ceea ce nu ştiu. Îmi întorc rău pentru bine: mi-au lăsat sufletul pustiu… Doamne, până când Te vei uita la ei? Scapă-mi sufletul din cursele lor, scapă-mi viaţa din ghearele acestor pui de lei!” (vers. 11-12, 17)

 

3.        David proclamă îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu (vers. 18-28): ,,Şi eu Te voi lăuda în adunarea cea mare şi Te voi slăvi în mijlocul unui popor mare la număr… Să se bucure şi să se veselească cei ce găsesc plăcere în nevinovăţia mea şi să zică neîncetat: „Mărit să fie Domnul, care† vrea pacea robului Său!” Şi atunci limba mea va lăuda dreptatea Ta, în toate zilele va spune lauda Ta.” (vers. 18, 27-28)

 

Acest psalm ne ajută să vedem cum se comporta oamenii lui Dumnezeu când sunt trădați și urâți de oameni.

 

Să ne rugăm Domnului pentru înțelepciune, răbdare și protecție. Noi nu îi putem controla pe alți oameni, însă ne putem controla pe noi.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

 

 

Saturday, June 1, 2024 – Psalm 35:1-28

 

Jonathan, the son of Saul, secretly met with David and informed him that many of his apparent friends were actually his enemies. Among them was Doeg the Edomite, who spoke ill of David to the king, rekindling the king’s hatred towards his son-in-law.

 

This psalm captures David’s reaction to these betrayals, revealing the hidden face of treachery. Upon close reading, we can identify three aspects of David’s reaction:

 

1.        David prayed to God (verses 1-10). David did not use the army but asked God to intervene: “Contend, Lord, with those who contend with me; fight against those who fight against me. Take up shield and armor; arise and come to my aid. Brandish spear and javelin against those who pursue me. Say to me, ‘I am your salvation.’” (verses 1-3)

 

“May their path be dark and slippery, with the angel of the Lord pursuing them. Since they hid their net for me without cause and without cause dug a pit for me.” (verse 7)

 

2.        David prayed for the punishment of the traitors (verses 11-17): “Ruthless witnesses come forward; they question me on things I know nothing about. They repay me evil for good and leave me like one bereaved… How long, Lord, will you look on? Rescue me from their ravages, my precious life from these lions.” (verses 11-12, 17)

 

3.        David proclaimed God’s mercy and goodness (verses 18-28): “I will give you thanks in the great assembly; among the throngs I will praise you… May those who delight in my vindication shout for joy and gladness; may they always say, ‘The Lord be exalted, who delights in the well-being of his servant.’ My tongue will proclaim your righteousness, your praises all day long.” (verses 18, 27-28)

 

This psalm helps us see how the people of God behave when they are betrayed and hated by others.

 

Let us pray to the Lord for wisdom, patience, and protection. We cannot control other people, but we can control ourselves.