Treci la conținut Treci la subsol

1 iulie

1 iulie, 2023

Sâmbătă, 1 iulie 2023, Deuteronom, 28:1-68 – Binecuvântările. Blestemele

 

Binecuvântările sunt condiționate de ascultare. Aceasta este legea veșnică a lui Dumnezeu (6:3).

 

Binecuvântarea lui Dumnezeu cuprindea toate sferele vieții:

1)         Succese militare supranaturale, prosperitate financiară, va fi întotdeauna ,,cap”;

2)         Binecuvântarea recoltelor și a vieții de familie;

3)         Părtășia cu Dumnezeu.

 

După cum ascultarea aduce binecuvântări, neascultarea atrage blestemul. Cele patru blesteme menționate în versetele 16-19 sunt exact opusul celor patru binecuvântări rostite în versetele 3-6.

 

Dumnezeu îl iubește pe om și îi oferă harul să fie mântuit și binecuvântat prin Cristos, însă omul are libertatea să accepte sau să respingă oferta divină.

 

Urmează să ne rugăm și vom mulțumi Domnului pentru că a pregătit mântuirea și binecuvântarea pentru noi. Apoi ne vom cerceta înaintea lui Dumnezeu, cerând o inimă înțeleaptă care să aleagă binecuvântarea.

 

Pastor Luigi Mițoi

 


Saturday, July 1, 2023: Deuteronomy 28:1-68 – The Blessings. The Curses.

 

The blessings are conditioned by obedience. This is God's eternal law (6:3).

 

God's blessing encompassed all spheres of life:

1)         Supernatural military successes, financial prosperity, always being the “head”

2)         The blessing of the harvests and family life

3)         Fellowship with God

 

Just as obedience brings blessings, disobedience brings the curse. The four curses mentioned in verses 16-19 are exactly the opposite of the four blessings spoken in verses 3-6. God loves man and offers him the grace to be saved and blessed through Christ, but man has the freedom to accept or reject the divine offer.

 

It is time to pray, and we will thank the Lord for preparing salvation and blessings for us. Then we will examine ourselves before God, asking for a wise heart that chooses blessing.