Treci la conținut Treci la subsol

29 mai

29 mai, 2023

Luni, 29 mai 2023, Numeri 30:1-16 – Legi asupra juruințelor

 

O juruință este diferită de o simplă promisiune prin faptul că este condiționată. Ea putea fi făcută pentru o perioadă specială de consacrare, cum era cazul juruinței de nazireat (Numeri 6). De asemenea, putea fi făcută în timpul războiului pentru a închina lui Dumnezeu toată prada de război, refuzând oportunitatea de a însuși anumite bunuri (Numeri 21:1-3).

 

Fetele și femeile nu aveau dreptul de a face juruință fără consimțământul tatălui sau al soțului. Văduvele și femeile în vârstă aveau dreptul să ia decizii pe cont propriu, fără să se consulte cu altcineva în prealabil. În cartea 1 Samuel, Ana se constituie într-o excepție prin faptul că a făcut o juruință pe cont propriu la Silo, închinându-l pe micuțul Samuel în slujba Domnului, în casa Domnului.

 

Legea civilă avea drept scop să educe acest popor de sclavi care fusese scos din Egipt de Dumnezeu prin Moise.

 

Urmează timpul rugăciunii. Vom mulțumi lui Dumnezeu pentru legile Sale, în speță pentru legea civilă care avea menirea să organizeze societatea evreiască și relațiile dintre oameni. Apoi vom cere Domnului înțelepciune și pricepere pentru realizarea și păstrarea calității relațiilor noastre.

 

Pastor Luigi Mițoi

 

Monday, May 29, 2023: Numbers 30:1-16 – Laws Concerning Vows

 

A vow is different from a simple promise in that it is conditional. It could be made for a special period of dedication, as was the case with the Nazirite vow (Numbers 6). It could also be made during times of war to dedicate all the spoils of war to God, refusing the opportunity to claim certain goods for oneself (Numbers 21:1-3).

 

Girls and women did not have the right to make a vow without the consent of their father or husband. Widows and elderly women had the right to make decisions on their own, without consulting anyone beforehand. In the book of 1 Samuel, Hannah becomes an exception by making a vow on her own at Shiloh, dedicating little Samuel to the service of the Lord in the house of the Lord.

 

The civil law aimed to educate the people, former slaves in Egypt, brought out of slavery by God through Moses.

 

Now is the time for prayer. We will thank God for His laws, specifically for the civil law that was intended to organize Jewish society and relationships among people. Then we will ask the Lord for wisdom and understanding in the establishment and preservation of the quality of our relationships.