Treci la conținut Treci la subsol

21 martie

21 martie, 2023

Marți, 21 martie 2023, Exodul 27:1-21 – Altarul pentru arderile de tot, Curtea Cortului și  untdelemnul sfânt

Primul obiect din curtea exterioară a cortului era altarul pentru jertfe, făcut din bronz și amplasat pe pământ. Jertfele trebuiau aşezate pe pământ în interiorul altarului pentru că Dumnezeu a spus că altarul trebuie să fie de pământ. Altarul era din lemn acoperit cu bronz și nu trebuia să aibă trepte. El avea 4 coarne în colţuri de care erau legate animalele de jertfă înainte să fie înjunghiate. Asemenea Chivotului, avea inele atașate la colțuri și drugi care facilitau transportarea lui.

Altarul era așezat între curtea exterioară unde erau oamenii și Locul Preasfânt unde se manifesta prezența lui Dumnezeu. Această așezare sugera că jertfa Domnului Isus este între Dumnezeu și omul păcătos. La fel ca perdelele de la intrarea în Locul Sfânt și în Locul Preasfânt, perdeaua de la intrarea în curtea Cortului era tot din pânză albastră, purpurie și cărămizie, din in subțire răsucit.

Pentru a lumina Cortul, sfeșnicul cu cele 7 candele avea nevoie de untdelemn de măsline. Faptul că lumina trebuia să fie permanentă sugerează lumina pe care o aduce Scriptura și Duhul Sfânt în mintea și sufletul omului. Această lumină ne descoperă voia lui Dumnezeu.

În dimineața aceasta să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că Domnul Isus este așezat ca Mântuitor între noi și Dumnezeu pentru a ne sfinți prin sângele Său. Apoi să ne rugăm pentru lumina care vine de la Domnul, aducându-ne discernământ și echilibru.

Pastor Luigi Mițoi

Tuesday, March 21, 2023: Exodus 27:1-21 – The Altar for Burnt Offerings, the Courtyard, and the Oil

 

The first object in the outer courtyard of the tent was the altar for sacrifices, made of bronze and placed on the ground. The sacrifices had to be placed on the ground inside the altar because God said that the altar must be made of earth. The altar was made of wood covered with bronze and was not supposed to have steps. It had 4 horns in the corners to which the sacrificial animals were tied before being slaughtered. Like the Ark of the Covenant, it had rings attached to the corners and poles that facilitated its transportation.

The altar was placed between the outer courtyard where the people were and the Most Holy Place where the presence of God was manifested. This arrangement suggested that the sacrifice of the Lord Jesus is between God and sinful man. Like the curtains at the entrance to the Holy Place and the Most Holy Place, the curtain at the entrance to the courtyard of the Tent was also made of blue, purple, and scarlet yarn and finely twisted linen.

To light up the Tent, the lampstand with its 7 candles needed olive oil. The fact that the light had to be permanent references the light that Scripture and the Holy Spirit bring to the mind and soul of man. This light reveals to us the will of God.

This morning, let us thank God for the fact that the Lord Jesus is placed as Savior between us and God to sanctify us through His blood. Then let us pray for the light that comes from the Lord, bringing us discernment and balance.

Miercuri, 22 martie 2023, Exodul 28:1-14 – Veșmintele preoțești

După ce Dumnezeu i-a dat lui Moise instrucțiunile necesare pentru facerea Cortului Întâlnirii, l-a instruit cu privire la preoții care urmau să conducă viața religioasă a națiunii alese. Preoții descind din Levi, prin Aaron, și ei purtau veșminte speciale. O parte din jertfă era rezervată pentru ei, iar ei erau datori să respecte un standard de ascultare și moralitate mai mare, fiind un exemplu pentru ceilalți oameni. Nu li se permitea să dețină proprietăți sau să practice altă meserie.

Preoții aveau următoarele atribuții în Cortul Întâlnirii:

1) Să ardă tămâie pe altarul de aur de două ori pe zi;

2) Să păstreze candelele sfeșnicului arzând;

3) Să se ocupe de pâinile de pe masa de punere înainte;

4) Să aducă jertfe pe altarul arderilor de tot și să binecuvânteze poporul.

Dincolo de aceste atribuții religioase, ei aveau responsabilitatea să prezideze în cazurile de judecată civilă (Numeri 5:5-31), să-i învețe pe oameni Legea (Deuteronom 17:9) și să ofere încurajări în perioadele de război (Deuteronom 20:2-4).

Hainele Marelui Preot erau diferite de hainele preoților pentru a sublinia importanța slujbei: ,,să slujească de cinste și podoabă” (v. 40). Efodul era o haină fără mâneci care acoperea partea superioară a corpului preotului. Pieptarul se purta peste efod, fiind făcut din același material cu efodul și având prinse de el 12 pietre prețioase, patru rânduri de câte trei. Sub efod, Marele Preot trebuia să poarte mantia albastră care ajungea până la genunchi. În partea de jos avea niște clopoței de aur. Pe cap purta o mitră din in pe care se aplica o placă din aur pe care scria: ,,sfințenie Domnului”. Tunica era o haină albă, lungă, purtată sub mantia efodului. Brâul era o curea lată așezată pe mijlocul preotului. Nerespectarea tuturor acestor instrucțiuni ducea la moarte.

În această dimineață ne închinăm, fiind copleșiți de măreția și sfințenia lui Dumnezeu. Apoi, continuăm rugăciunea, cerând Domnului ascultare. Vrem să ascultăm de Domnul ,,în totul totului tot” (Deuteronom 18:13).

Pastor Luigi Mițoi